หัวใจไม่เคยหยุดหวัง

ชื่อเพลง: หัวใจไม่เคยหยุดหวัง (Diamond)
ศิลปิน: นฤชา (นฤชา ดิฐเบญจกุล)
คำร้อง: นฤชา ดิฐเบญจกุล
ทำนอง: นฤชา ดิฐเบญจกุล
เรียบเรียง : นฤชา ดิฐเบญจกุล