Transformation


Transformation

เกิดเป็นหนอน
นอนใจไม่เคยรู้
ใช้ชีวิตอยู่เดิมๆเรื่อยไป
ปีนป่ายใช้ชีวิตบนต้นไม้
จะรู้ไซร้แท้จริงของเวียนวน
จนวันพ่นใยมาเรียงร้อย
อาจตกใจพลอยกังวลว่าจุดจบ
พันร่างจนไม่มีใครพานพบ
จบด้วยร่างเปลี่ยนแปลกแตกออกไป
ร่างกายเปลี่ยนแต่ใจอาจกังวล
เพราะวังวนไม่เคยดลให้รู้เห็น
ธรรมชาติแท้จริงสอนสิ่งที่เป็น
หนอนจึงเห็นว่าแท้จริงเจ้าคือใคร
เมื่อรังไหมปริออกเหมือนปอกเปลือก
ธรรมชาติเลือกให้เจ้าสำเร็จผล
กางปีกใหญ่ลืมตาออกมายล
จะเบื้องบนเบื้องล่างเป็นไม่มี
แท้จริงนี้หนอนน้อยคือผีเสื้อ
ใครจะเชื่อเกิดมาไม่รู้เห็น
แม้หนอนน้อยอาจไม่รู้ว่าตนเป็น
ผ่านเวลาที่ยากเข็ญจึงเข้าใจ
จงบินไปตามใจนำทางผ่าน
บรรจงหว่านเกสรแดดอกไม้
ให้ชีวิตและพลังเกิดต่อไป
เพราะหัวใจโบยบินแท้คือเธอ


กลอน/ภาพ
นฤชา ดิฐเบญจกุล

Hee hee hee

Hee hee hee ฮี่ ฮี่ ฮี่ 
หัวเราะวันละนิด โลกจะสดใส

นฤชา ดิฐเบญจกุล

Think out of box คิดนอกกรอบ

Let's think out of box
คิดนอกกรอบกันเถอะ

Narusha Dithabenjakul
นฤชา ดิฐเบญจกุล

Alright

Everything gonna be alright.