เฝ้าระวัง

เฝ้าระวังภัย แต่อย่ากลัวภัย
เฝ้าระวังใจ แต่อย่ากลัวใจ
เฝ้าระวังกาย แต่อย่าปรนเปรอกาย
เฝ้าระวังจนวันตาย แต่อย่ากลัวตาย

-บันนี่แมน-

Stop thinking

หยุด "คิด" เมื่อไหร่
"คิดออก" เมื่อนั้น!

- บันนี่แมน -

แล้วจะ "ดี" เองอย่า "ทำดี"
เพื่อหวังที่จะ "ได้ดี"
แล้วจะ "ดี" เอง 
"บันนี่แมน"

Don't worry - Be happy


Don't worry. Be happy.
- Bob Marley -