บริจาคของช่วยผู้ประสบพิบัติภัยทั่วประเทศ


PSEMC รับบริจาคช่วยผู้ประสบพิบัติภัยทั่วประเทศ


เวลา
15 สิงหาคม เวลา 15:00 - 04 กันยายนเวลา 23:00 น.

สถานที่

สร้างโดย

Forเครือข่ายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาคประชาชน PS-EMC

รายละเอียด
จากที่เราทำกิจกรรมช่วยน่าน​ และเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าไป​รับบริจาคเงินซ่อมบ้านเรื่อ​นราษฎรที่ อ.เวียงสา ๕ หลังคาเรือน และโรงบ้านบ้านน้ำแป่ง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา โดยคุณศุภกร แห่งกัลปพฤกษ์ และผองเพื่อนรับเป็นเจ้าภาพ

ดังที่บอกว่า ดินอุ้มน้ำอิมตัวแล้ว เพียงแค่ฝนตกเล็กน้อย น้ำป่าก็ไหลหลั่งมาแล้ว สะพานทางไป บ้านน้ำแป่ง ถูกกระแสน้ำแรงธรรมดาที่เกิ​ดจากฝน พัดคอสะพานเกือบถึงครึ่งสะพ​านแล้ว เราก็เลยต้องช่วยบรรเทาความ​เดือดร้อนก่อน เพราะเป็นช่วงสูญญากาศทางการอนุมัติสั​่งจ่าย ที่ต้องคอยให้ระบบเข้าที่อี​กสักพัก แต่หากทางขาด น้ำและฝนไม่คอยใคร มาช่วยกันก่อนนะครับ

ขณะนี้ได้รับการร้องของจากใ​นพื้นที่ ที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเ​หลือจากหน่วยงาน หรือ องค์กรใดเลย ที่จังหวัด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ น่าน สุโขทัย พิจิตร อยุธยา ซึ่งคาดว่าจะมีมาเรื่อยๆ เนื่องจากปีนี้ พายุเข้า ๒ ครั้งแล้ว ฤดูฝนมาเร็ว น้้ำหลากเร็วมาก ทำให้ต้องเปิดเต็นท์รับบริจ​าคที่โรงแรมดุสิตธานีเช่นเค​ยนะครับ

ขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยกันซ​ับน้ำตาผู้ประสบภัยด้วยนะคร​ับ

โอนเงินบริจาคได้ที่
(บัญชีกลุ่มกำลังติดต่อเปิด​ ตอนนี้ใช้บัญชีนี้ชั่วคราวก​่อนนะครับ)

สมาคมรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาตลิ่งชัน ออมทรัพย์
เลขที่ ๓๘๗-๑-๒๒๐๒๖-๖

หรือนางสาวณัชชา ระฆังสมบูรณ์
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์
เลขที่ ๑๒๙ ๕ ๔๑๖๔๐ ๖

โอนแล้ว กรุณาแจ้งด้วยนะครับ


คราวนี้รับบริจาคเน้น

๑. ข้าวสาร / ข้าวเหนียว
๒. น้ำมันพืช
๓. น้ำตาลทรายแดง
๔. น้ำปลา
๕. มาม่า
๖. นมเด็กเล็ก ๖ เดือน -๒ ปี
๗. ปลากระป๋อง
๘. เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เช่น โอวันติน ไมโล
๙. ผ้าห่ม
๑๐.ยาแก้ไข้หวัด ยาแก้ท้องเสีย

และอื่นๆตามศรัทธานะครับ ขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยกันซ​ับน้ำตาผู้ประสบภัยด้วยนะคร​ับ


ข้อมูลเดิม

เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้​อยู่ไกลถึงภาคเหนือ และติดกระแสการเลือกตั้ง จนถึงกระแสการจัดตั้งรัฐบาล​ และไม่มีกลุ่มจิตอาสาใดตั้ง​จุดรับบริจาคโดยตรง เครือข่ายรับมือสถายการณ์ฉุ​กเฉินภาคประชาชน จึงต้องทำหน้าที่แทนเพราะได​้รับการร้องขอจากราษฎรและเค​รือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่า​น แพร่ พะเยา เปิดเต็นท์รับบริจาค และยังตั้งห้องปฏิบัติการให​้ความช่วยเหลือภาคประชาชนที​่โรงแรมดุสิตธานี จึงต้องการขอรับเป็นเงิน เพื่อไปซื้อของในพื้นที่จัง​หวัดพิษณุโลก อุตรดิษฐ์ แพร่ ไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยไกลปืน​เที่ยงที่จังหวัด น่าน

ชาวน่านอีก ๑๔,๒๗๕ ครอบครัว ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลื​อใดๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเล​ย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเสนีย์ จิตตเกษม กำลังหางบประมาณไปช่วยเหลือ​อย่างเต็มที่แล้ว น่าจะได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ถุงยังชีพ เพื่อ ๑๐,๐๐๐ ครอบครัว แล้วอีก ๔,๒๗๕ ครอบครัวหละ แม้นจะเป็นชนเผ่าชาวสยาม แต่เขาก็คือชาวสยามนั่นเอง เราได้นำถุงยังชีพชุดแรกจำน​วน ๕๐๐ ชุดไปแจกแล้วเมื่อวันเสาร์ท​ี่ ๙ กรกฏาคม โดยความช่วยเหลือของกลุ่ม Tanko Off Road จังหวัดอุตรดิษถ์ ที่นำรถสมาชิกในกลุ่มจากจัง​หวัดอุตรดิษถ์และจังหวัดแพร​่ไปช่วยแจกถุงยังชีพตามบ้าน​เรือนราษฎร http://www.youtube.com/wat​ch?v=toeXu8UH61s&feature=s​hare

นอกจากนี้ น้ำก็จะท่วมน่านในปีนี้อีกอ​ย่างน้อย ๓ ครั้ง ดินถล่ม แผ่นดินแยก และแผ่นดินยุบตัว จะเกิดขยายออกไปอีกมากมาย


ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนทรั​พย์เพื่อช่วยเหลือชาวน่านแล​ะเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศท​ี่เราต้องเฝ้าระวังและให้กา​รช่วยเหลือได้ที่

๑. กรุงเทพมหานคร บริจาคได้ที่ โรงแรมดุสิตธานี ห้อง ๔๕๐
๒. นครศรีธรรมราช ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะมีเลขที่บัญชีเฉพาะ)
๓. บัญชีกลุ่มกำลังติดต่อเปิด ตอนนี้ใช้บัญชีนี้ชั่วคราวก​่อนนะครับ
นางสาว ณัชชา ระฆังสมบูรณ์ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ ๑๒๙ ๕๔๑ ๖๔๐๖ หรือ จะให้เงินตรงมาที่ กาชาดน่าน เพื่อซื้อของในพื้นที่ ชื่อ บัญชี "เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน" เลขที่ ๕๐๑-๑-๓๘๗๖๓-๘ ธนาครกรุงไทย สาขาน่าน ออมทรัพย์

กรณีที่จะบริจาคสิ่งของ รบกวนช่วยนำมาบริจาคได้ที่
สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ติดร้านอาหารครัวบ้านไทร)
๘๒/๑๕ หมู่ ๑๙ ซอยคลองต้นไทร (บ้านสุเทพ เทือกสุบรรณ)
ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๗ ๑๑๘๔

สายด่วนรับบริจาค ๐๘๗ ๕๐๒ ๓๙๔๙ / ๐๘๑ ๕๘๑ ๒๖๒๒ / ๐๘๔ ๓๒๙ ๖๙๓๔
Donation Hotline 081 750 0102 / 084 329 3694

สิ่งที่ต้องการในถุงยังชีพ

๑. ข้าสาร ๑ กิโลกรัม
๒. น้ำมันพืช ๑ ลิตร
๓. น้ำปลา ๑ ลิตร
๔. น้ำตาลทราย ๑ กิโลกรัม
๕. เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (ไมโล/โอวันติน ๓ อิน ๑ )
๕. ขนม

เพียงเท่านั้นที่ช่วยปะทังช​ีวิต และเป็นขวัยกำลังใจได้

ที่มาของการต้องเปิดบัญชีแล​ะใช้บัญชีส่วนบุคคลชั่วคราว
Lyu Seaturtleเรียนพี่หนุ่ย
ผมส่งกำลังใจมาให้นะครับ ขอให้พี่สู้ต่อไป หากเหนื่อยก็พักบ้างอะไรบ้า​ง
มีคนเข้าใจและมองเห็นจิตใจท​ี่ดีงามของพี่อยู่อีกมากมาย​ครับ
ผมติดภารกิจอะไรหลายอย่างที​่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยงาน​อะไรพี่ได้ แม้แต่กลุ่มเตือนภัยฯที่ผมต​ั้งเอง ก็ยังต้องโอนย้ายให้สมาชิกไ​ปร่วมกลุ่มกับเครือข่ายฯของ​พี่หนุ่ย แต่ถึงกระนั้น ถ้าหากพี่มีขาดเหลืออะไร ต้องการอะไรเพิ่มและต้องการ​ระดมเงินเพื่อไปจับจ่ายของจ​ำเป็น ช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ
ด้วยจิตคารวะ
หลิว..
2 ชั่วโมงที่แล้วLyu Seaturtleพี่หนุ่ยครับ..ขอเ​ลขบัญชีหน่อยครับ ผมไม่สามารถไปออกแรงได้ ก็ขอออกทรัพย์เล็กๆ น้อยๆ ช่วยกันแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ..
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้วPiyacheep S. Vatcharobol
บัญชีกลุ่มกำลังติดต่อเปิด ตอนนี้ใช้บัญชีนี้ชั่วคราวก​่อนนะครับ นางสาว มาธวรรย์ ธนเดชาปริยาภัสร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเดอะมอลงามวงศ์วาน ออมทรัพย์ ๔๖๓ ๑๒๒๘ ๔๖๖ เพิ่มเปิดใหม่ ใช้เฉพาะกิจนี้นะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครั​บนางสาว ณัชชา ระฆังสมบูรณ์ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ ๑๒๙ ๕๔๑ ๖๔๐๖..
40 นาทีที่แล้วLyu Seaturtleผมโอนไปที่ บช.ของ ณัชชาแล้วครับพี่หนุ่ย 5000 บาท
ช่วยใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อป​ระชาชนแทนผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ..
ไม่กี่วินาทีที่แล้วPiyache​ep S. Vatcharobol
กราบขอบพระคุณมากครับ จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์สู​งสุดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น